Return to site

Så mye tid bruker våre lesere på native advertising

· Content Marketing,Innhold,SEO

En gjennomgang av alle annonsørartiklene som er publisert på Adresseavisens Brand Studio-siden, viser at leserne bruker i snitt ett minutt og 29 sekunder på akkurat denne type artikler. Det gir annonsørene en rekke fordeler og spennende muligheter.

For å ta det med en gang: Adresseavisen Brand Studio kan levere innhold til akkurat den plattformen kunden ønsker. Men vi legger mange av artiklene for våre kunder på adressa.no/brandStudio eller trd.by/annonsorinnhold, for at de skal høste fordelene av våre merkevarer, vårt publiseringssystem og et godt oppdatert og mye brukt nyhetsnettsted. I noen tilfeller har kunden selv heller ikke gode nok publiseringsløsninger. For eksempel fins det fortsatt mange bedriftsnettsteder som ikke er mobiltilpasset, noe som er ødeleggende for god søkemotoroptimalisering (SEO) og sosiale medieroptimalisering (SMO) . Artiklene som ligger på våre plattformer blir ofte annonsert for med native-annonser på adressa.no, samt annonsering i andre kanaler, eller de deles organisk av annonsører og lesere. Artiklene leses også direkte eller blir funnet via Google-søk i lang tid etter publisering.

Vi har gått gjennom alle artiklene de siste 12 måneder, og sett spesifikt på lesetid. Den mest leste artikkelen er i skrivende stund lest 44 700 ganger, på tvers av alle digitale plattformer. Alle de åtte mest leste artiklene er lest 10 000 ganger eller mer. Samlet sett er våre annonsørartikler lest 629 000 ganger de siste 12 månedene, så grunnlaget for å si noe om disse artiklene er ganske stort.

For alle våre kommersielle artikler de siste 12 månedene, så er det forøvrig adressa.no som er nettstedet som driver mest trafikk til artiklene, deretter følger Facebook. Dette er altså artikler som folk både leser og finner verdifulle nok til å dele i sosiale medier. Det synes vi er spennende, fordi det tradisjonelt er ganske vanskelig å få mennesker til å dele annonser med venner og kjente. Men tilbake til dette med tidsbruk. Gjennomsnittlig lesetid registrert i vårt analysverktøy for de ulike artiklene, er på ett minutt og 27 sekunder. For å sette det i ett perspektiv, så er det på nivå med mange av de redaksjonelle artiklene på adressa.no. Mange lesere finner altså disse artiklene av så stor verdi at de er villige til å bruke like mye tid på dem, som nyheter eller sportsartikler.

Gjennomsnittstall betyr jo også at det er artikler med kortere lesetid. Vi har enkelte artikler helt nede på rundt 30 sekunder, men de har ofte korte tekster. 30 sekunder lesing om din bedrift er likevel ganske mye. Noen av artiklene ser vi har lesetid faktisk godt over to minutter, og det er ganske ekstremt med tid brukt på ditt budskap. Jevnt over er dette artikler om lokale annonsører, gjerne med et litt nyhets- eller menneskepreget budskap. I Brand Studio jobber vi mye med utgangspunkt i vår redaksjonelle bakgrunn, som betyr at vi leter etter såkalte vinklinger; måter å starte artikkelen på. Vi har nå en god del tall fra arbeidet vårt det siste året, som kan være interessant for flere annonsører å kikke på.

Og nettopp dette med tidsbruk gir muligheter:

1. Kunnskapsspredning: Så mye tid brukt på en artikkel gir leserne utrolig mye kunnskap om DIN bedrift. Det kan derfor være lurt å utforme innholdet slik at det kan ha en viss levetid. Solid, ærlig og informativt innhold gir en stor verdi i seg selv for brukeren. God innholdsmarkedsføring for oss tilsier at man bør sette seg inn i leserens ståsted og skape interesse ut fra det. Fanger du interessen i ett eller to minutter, så er det en god start.

2. Du kan drive trafikk videre: Kommersielle artikler er ikke nødvendigvis det beste for tidsavgrensede kampanjer, men de kan være det om nyhetsverdien er stor, for eksempel. Men innhold over tid kan skape en lang hale av trafikk inn til de kanalene du ønsker å tiltrekke deg målgruppa i. Når leserne som finner artikkelen bruker kanskje et par minutter, så kan muligheten til å fange opp nye brukere, være spennende å utnytte.

3. Oppmerksomhet: I dagens digitale hverdag så er det en knallhard kamp om tid og oppmerksomhet. kaprer du en persons fulle oppmerksomhet i et par minutter, så gir deg god oppmerksomhet og mulighet for å knytte positive bånd til kunder allerede der. Vi tror at godt innhold - i alle mulige kanaler - er en god start på et kundeforhold. Om kundene selv opplever denne type lesetid på sine plattformer kan sikkert variere, men vi ser altså spennende resultater på vår nett-plattform.

Høres dette spennende ut? Vi kan tilby både produksjoner og distribusjon på mange ulike kostnadsnivå. Send oss en epost og vi tar kontakt: partnerinnhold@adresseavisen.no

Atle Bersvendsen, innholdsjef Adresseavisen Brand Studio

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly