Return to site

Innhold på nett, innhold på papir, innhold på scenen

Adresseavisen Brand Studio produserer og distribuerer kommersielt innhold av høy kvalitet. For oss er det nå tre plattformer for innholdet vi lager sammen med våre annonsører: Digitale kanaler, papiravisa og i forbindelse med events.

Digitalt: Her har vi flere muligheter. Vi kan produsere innhold for annonsørenes egne kanaler. Dette kan være nettsidene deres, kundenes sosiale kanaler, epost eller lignende. Les mer om det her! Vi kan foruten publisering på kundens plattformer, tilby plassering av innhold på adressa.no og trd.by - godt indekserte nettsteder, som nyter høy tillit hos brukerne. I en tid med fake news og annonser som fort kan ende opp på ekstreme nettsteder, så ser i alle fall vi en interesse hos kundene for å legge innhold på en kvalitetsplattform, som mediehusenes nettsteder er. Både adressa.no og trd.by er plattformer som er tilpasset ulike skjermer, noe faktisk ganske mange bedrifter fortsatt sliter med. Vi kan også hjelpe til med å plassere innhold i ulike lokalaviser, samt andre norske storbyaviser.

Her finner du noen av nettartiklene vi har laget for våre annonsører!

Papiravis: Vi i Brand Studio har jobbet mest med digital innholdsproduksjon, siden oppstarten i 2016. Men det er også noen prosjekter for Adresseavisens papiravis. Dette er en publiseringsplattform som gradvis har mistet utbredelse i befolkningen, det er det selvsagt ingen tvil om. Fortsatt er det likevel mange som enten kun leser vår papiravis, eller som leser den i tillegg til nett og mobil, så for en del annonsører er det fortsatt meget relevant og interessant å tenke papiravis som en annonsekanal.

Dette er en innholdsannonse fra Thorleif bussreiser, som sto i papiravisa i 2016.

Events: Her ser vi et stort potensial i årene fremover. Adresseavisen flyttet til Trondheim sentrum for to år siden og tror dette er en vei å gå for å bli en mer aktiv del av bybildet. Vi har de siste månedene gjennomført flere store events, deriblant det som er blitt Norges største barseltreff. Her samles flere hundre besøkende og annonsører, til en arena som er midt i blinken for målgruppa; blivende og nybakte foreldre. I tilknytning til barseltreffet så kan annonsørene også få tilgang til å holde foredrag på scenen, der godt og riktig innhold bør prege presentasjonen. Vi tror det er lurt å skru ned noen hakk på det veldig selgende budskapet og fokusere mer på hva som er god og relevant informasjon for målgruppa. Under eventet er det selvsagt samtidig mulig å ha stands for annonsørene, men også her handler det om å stille med riktig budskap. I forbindelse med barseltreffene har vi også sjansen til å tilby pakker der produksjon og distribusjon av relevant innhold, henger nøye sammen med foredrag og/eller stands.

Store og små koser seg under barseltreff i oktober 2017, i Liv Ullmann-salen i Nova kinosenter.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly